thuis en in het verpleeghuis
met de classificatie Mikzo®

Specificaties 

  • een erkende classificatie voor de thuiszorg en de verpleeghuiszorg 
  • voldoet volledig aan de eisen van de kwaliteitskaders
  • methodisch en persoonsgericht samenwerken staat centraal
  • veel aandacht voor welzijn en keuzes van de cliënt
  • 155 valide indicatoren en stuurinformatie voor een dashboard
  • risicosignalering is standaard opgenomen in de classificatie
  • geschikt voor iedere professionele omgeving 

Het Mikzo® is auteursrechtelijk en merkrechtelijk beschermd. Het recht op het gebruik komt beschikbaar door middel van een gebruikersovereenkomst.

Gebruikersovereenkomst
Voorbeeldversie
Mikzo licentieovereenkomst voorbeeld.pdf (180.4KB)
Gebruikersovereenkomst
Voorbeeldversie
Mikzo licentieovereenkomst voorbeeld.pdf (180.4KB)
Mikzo®methode
De classificatie voor de ouderenzorg
Mikzo®methode.pdf (836.99KB)
Mikzo®methode
De classificatie voor de ouderenzorg
Mikzo®methode.pdf (836.99KB)
 
E-mailen
LinkedIn