.
.

De Mikzo® standaard

  • een focus op welzijn en kwaliteit van leven 
  • verantwoorde en persoonsgerichte zorg 
  • voor de thuiszorg, VPT en de woonzorg
  • voor zorgmedewerkers en behandelaars 
  • een hulpkaart voor mantelzorgers
  • leerkaarten om te leren tijdens het werken

Het Mikzo® is auteursrechtelijk en merkrechtelijk beschermd. Het recht op het gebruik komt beschikbaar door middel van een overeenkomst met CareNext B.V.

De termen van het Mikzo® zijn volledig gemapped met SNOMED-CT. De Mikzo® standaard voldoet aan de eisen van de NP-CDSS. De Mikzo® standaard is ontwikkeld vanuit NNN en de actuele richtlijnen.

E-mailen
LinkedIn