100%
volgens het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Specificaties

  • voldoet aan de eisen van de kwaliteitskaders
  • een zorgplan wordt op een methodische wijze opgesteld 
  • persoonsgericht werken is het uitgangspunt
  • SMART doelen waar je eenvoudig op kunt rapporteren
  • veel ruimte voor welzijn en de keuzes van de cliënt
  • 31 meetgebieden en indicatoren
  • maakt indiceren van technologie mogelijk


Het Mikzo® is als vaste standaard in alle grote elektronische cliëntdossiers beschikbaar. Het Mikzo® is auteursrechtelijk en merkrechtelijk beschermd. Als het Mikzo® in uw eigen organisatie wilt inzetten, dan kunt u een licentie afnemen.

Gebruikersovereenkomst
Voorbeeldversie
Mikzo licentieovereenkomst voorbeeld.pdf (180.4KB)
Gebruikersovereenkomst
Voorbeeldversie
Mikzo licentieovereenkomst voorbeeld.pdf (180.4KB)
Mikzo®methode
De classificatie voor de ouderenzorg
Mikzo®methode.pdf (836.99KB)
Mikzo®methode
De classificatie voor de ouderenzorg
Mikzo®methode.pdf (836.99KB)

 

 
E-mailen
LinkedIn