100%
volgens het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

De classificatie Mikzo® 

Maakt het persoonsgericht en methodisch werken in de zorg voor ouderen mogelijk. Geheel volgens de eisen van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg en dat van de wijkverpleging.

Achtenveertig zorgorganisaties werken iedere dag met de Mikzo®methode. Meer dan 30.000 cliënten in ruim 250 verpleeghuizen, en 15.000 cliënten in de thuiszorg, hebben een Mikzo®plan. Dit zorgplan reist met de cliënt mee en de zorgmedewerkers hoeven maar één keer een zorgplan aan te maken. 

De Mikzo®methode is de enige classificatie waarbij het mogelijk is om zorgtechnologie te indiceren en op te nemen in het zorgdossier. Met de Mikzo®methode bent u klaar voor de zorg van morgen.

 
E-mailen
LinkedIn