in de zorg thuis en in het verpleeghuis 
persoonsgericht en methodisch werken

Zorg en welzijn  

  • De classificatie Mikzo® is een erkende standaard voor de thuiszorg en de woonzorg
  • De classificatie Mikzo® heeft zorg en welzijn als uitgangspunt, samen met de Positieve gezondheid
  • De classificatie Mikzo® past bij projecten in het kader van (Ont)regel de zorg
  • De classificatie Mikzo® heeft het indiceren van slimme zorg opgenomen
  • De classificatie Mikzo® is de brug naar integraal werken in de WLZ, ZvW en WMO
  • De classificatie Mikzo® sluit aan bij het Community Care Concept
  • De classificatie Mikzo® heeft digitale sleutels voor de E-overdracht van data

De classificatie Mikzo® is samen met zorgorganisaties ontwikkeld vanuit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en maakt het methodisch en persoonsgericht werken mogelijk.

Het Mikzo® is auteursrechtelijk en merkrechtelijk beschermd. Het recht op het gebruik komt beschikbaar door middel van een gebruikersovereenkomst.

 
E-mailen
LinkedIn