100%
volgens het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Mikzo®methode en zorgtechnologie

Door een toename van technologische hulpmiddelen en een nijpend personeelstekort neemt de vraag toe naar manieren om de inzet van technologie als interventie te indiceren. De innovatieve Mikzo®methode biedt deze mogelijkheid. 

Bij alle gebieden van de Mikzo®methode kun je direct vanuit het zorgplan technologie indiceren. Ook kun je met de scores de effecten meten en de inzet van technologie verantwoorden. 


                     

 
E-mailen
LinkedIn