Mikzo®


+ Het hele plan op een A4      

 + Gebieden met indicatoren    

+ Doelen zijn altijd SMART      

+ Past bij thuiszorg en WLZ    

 + Leerkaarten in het plan        


Mikzo®Kompas


+ Het hele plan op een A4       

+ Meetgebieden met ´ZIB´s     

   + 'Schijf van Vijf' voor thuiszorg 

 + Palliatieve doelen voor WLZ 

 + Leerkaarten in het plan         


Mikzo®Ondersteuning


+ Het hele plan op een A4         

+ Indiceren thuisondersteuning

 + Zes signaleringsgebieden       

+ Aansluiting WMO, ZvW, VPT 

 + Leerkaarten in het plan          


Het Mikzo® is auteursrechtelijk en merkrechtelijk beschermd. Het recht op het gebruik komt beschikbaar door middel van een overeenkomst met CareNext B.V.


CareNext heeft voor het Mikzo®Ondersteuning financiering ontvangen van het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst nr. 101017304.